Continguts

 • Introducció als contes populars.
 • Comprensió i anàlisi dels elements literaris del text.
 • Ampliació del coneixement del vocabulari literari.
 • Identificació d’adjectius que descriuen els personatges de la lectura.
 • Pràctica guiada de la lectura en veu alta.
 • Reconeixement de les tres parts de l’estructura pròpia del text narratiu.
 • Escriptura individual d’una situació paral·lela a la de la lectura.

Objectius

 • Reconèixer els contes populars.
 • Comprendre i analitzar els elements literaris del text.
 • Ampliar el coneixement del vocabulari literari.
 • Identificar adjectius que descriuen els personatges de la lectura.
 • Practicar la lectura guiada en veu alta.
 • Reconèixer les tres parts de l’estructura pròpia del text narratiu.
 • Escriure individualment una situació paral·lela a la de la lectura.

Per començar, llegiu les fitxes inicials sobre els contes popular. Després, demaneu als nens i nenes que contestin les preguntes inicials. Serà una bona oportunitat per posar en comú i donar a conèixer diferents contes populars entre l’alumnat.

Per conèixer contes populars d’altres indrets del món, podeu consultar els enllaços El pinzell màgic i L’arbre màgic que hi ha en l’apartat “+ recursos”.

Activitat 4. Tot i que aquesta és una activitat individual, en acabar-la podeu demanar als alumnes que vulguin que llegeixin el seu resum i, entre tots, comentar si hi apareixen tots els elements importants del conte o si en falta cap. Aquesta activitat és una bona oportunitat per treballar la síntesi i ajudar els nens i nenes a saber destriar quina és la informació rellevant.

També podran repassar el plantejament, el nus i el desenllaç de les narracions a partir del recurs Ens hi fixem: Plantejament, nus i desenllaç

Activitat 5. Abans de fer aquesta activitat, podeu repassar entre tots què són una onomatopeia i una comparació, ja que així els serà més fàcil identificar-les en el text.

Activitat 7. Una vegada acabada l’activitat, els alumnes que vulguin podran llegir les seves converses per parelles.

En l'apartat d'Atenció a la diversitat trobareu diferents propostes d'activitats per reforçar, repassar o ampliar els continguts literaris treballats.

Més activitats competencials
Enllaços
El pinzell màgic

Conte mandarí que forma part de la sèrie “Contes del món”, produïda per Rulot.

L’arbre màgic

Conte popular africà dins del programa Una mà de contes de TV3.

Atenció a la diversitat

Per acompanyar i repassar

Ens hi fixem: Plantejament, nus i desenllaç

Activitat interactiva per identificar el plantejament, el nus i el desenllaç del text llegit.

Ens hi fixem: Veritat o mentida

Activitat per indicar si unes frases sobre la lectura són veritat o mentida.

Per anar més enllà

Escrivim: Plantejament i nus

Activitat per completar el plantejament i el nus d’un conte.

Solucions