Continguts

  • Audició i comprensió d’un poema de Joana Raspall.
  • Reflexió personal sobre el poema.
  • Preparació de la lectura en veu alta d’un poema.
  • Revisió de la lectura en veu alta del poema.

Objectius

  • Sentir i comprendre un poema de Joana Raspall.
  • Reflexionar sobre el poema.
  • Preparar la lectura en veu alta d’un poema.
  • Revisar la lectura en veu alta del poema.

 

Escolteu l’àudio i demaneu als alumnes que es fixin en l’entonació i el ritme que es fan servir quan es llegeix un poema. Si voleu saber més dades sobre la figura de Joana Raspall, podeu mirar una breu biografia en vídeo que hi ha en l’apartat “+ recursos”.

Si voleu disposar del text mentre sentiu l’àudio, podeu descarregar-vos el document Comunicació oral: El poema de l’apartat “+ recursos”.

Activitat 1. Si ho trobeu oportú, podeu fer una lectura conjunta de les preguntes de l’activitat 1 i tornar a escoltar l’àudio. Després que els alumnes resolguin l’activitat individualment, podeu corregir-la entre tots i fer-los preguntes per comentar les respostes que hagin marcat. Per exemple: Des de quina edat va viure a Sant Feliu de Llobregat? De quin color és la gatosa? On la podem trobar? Per què és perillosa?

Abans de fer les activitats de l’apartat “Ens preparem”, podeu escoltar més poemes recitats a l’enllaç Poemes recitats que hi ha en l’apartat “+ recursos”.

Activitat 4. Llegiu la nota “RECORDA!” i recordeu els trets més importants per recitar un poema en veu alta i donar-hi vida. Després, demaneu als alumnes que recitin el poema tenint en compte tots els consells que han après.

Si voleu seguir practicant, podeu organitzar un recital de poesia. Demaneu als alumnes que triïn un poema de Joana Raspall que els agradi i que en preparin la lectura. Després, recitaran el poema que han triat a la classe.

En l'apartat d'Atenció a la diversitat trobareu diferents propostes d'activitats per reforçar, repassar o ampliar els continguts de comunicació oral treballats.

Més activitats competencials
Enllaços
Joana Raspall

Breu biografia de Joana Raspall en motiu del centenari del seu naixement.

Poesia dibuixada: Podries, de Joana Raspall

Podries, de Joana Raspall recitat per Silvia Bel i dibuixat per Marta Bellvehí. dins el projecte literari 'Poesia dibuixada'.

Atenció a la diversitat

Per acompanyar i repassar

Ens hi fixem: Completem i analitzem un poema

Activitat per completar el poema escoltat i analitzar-ne les figures retòriques i el vocabulari.

Ens hi fixem: Figures retòriques

Activitat per relacionar diferents figures retòriques amb la seva definició.

Per anar més enllà

Parlem: Recitem un poema

Activitat per recitar un poema en veu alta i respondre preguntes de comprensió.

Solucions