Continguts

  • Contextualització de la situació comunicativa.
  • Reflexió sobre la varietat lingüística.
  • Consciència de la pròpia varietat lingüística.
  • Identificació de diversos textos amb la varietat lingüística corresponent.
  • Reflexió sobre els coneixements apresos.

Objectius

  • Contextualitzar la situació comunicativa.
  • Reflexionar sobre la varietat lingüística.
  • Adquirir consciència de la pròpia varietat lingüística.
  • Identificar diversos textos amb la varietat lingüística corresponent.
  • Reflexionar sobre els coneixements apresos.

Llegiu en veu alta la vinyeta del taller i valoreu les diferents paraules que hi surten. Comenteu el vocabulari que hi apareix, com, per exemple, l’article salat i les paraules berenar i dematí.

Activitat 1. Després que els alumnes hagin comentat les diferents variants de la paraula tomàquet que coneixen, podeu consultar l’enllaç que hi ha en l’apartat “+ recursos” per conèixer-ne més variants i saber a quina àrea geogràfica es fa servir cada variant.

Activitat 2. Llegiu en veu alta totes les maneres de dir aigua en diferents variants dialectals. Pregunteu-los com diuen la paraula ells i si coneixen algú que la digui d’una altra manera.

Activitat 3. Una vegada resolta l’activitat, demaneu als alumnes que completin la graella de l’activitat amb totes les paraules que canvien en cada text, però que tenen el mateix significat. D’aquesta manera, crearan un petit lèxic d’equivalències entre els dialectes. 

Si voleu aprofundir en l’estudi dels dialectes, podeu proposar als alumnes que consultin l’enllaç Atles interactiu de l’entonació del català en l’apartat “+ recursos”, en què podran triar diversos punts de la geografia catalana i escoltar entrevistes enregistrades per veure com sonen els diferents dialectes.

Més activitats competencials
Enllaços
Tomàquet

Variants dialectals de la paraula 'tomàquet' recollides al Petit Atles Lingüístic del Domini Català.

Atles interactiu de l’entonació del català

Recurs interactiu per escoltar les variants dialectals seleccionades prèviament en el mapa.

Atenció a la diversitat