Continguts

 • Lectura i comprensió del text narratiu.
 • Identificació del tipus de text.
 • Anàlisi dels elements narratius del text.
 • Ordenació cronològica dels fets.
 • Reconeixement de les normes ortogràfiques de l’accent gràfic.
 • Aplicació de les normes ortogràfiques de l’accent gràfic.
 • Escriptura d’un text narratiu a partir de la planificació prèvia.
 • Revisió del text escrit.

 

Objectius

 • Llegir i comprendre el text narratiu.
 • Identificar el tipus de text.
 • Analitzar els elements narratius del text.
 • Ordenar cronològicament els fets.
 • Reconèixer les normes ortogràfiques de l’accent gràfic.
 • Aplicar les normes ortogràfiques de l’accent gràfic.
 • Escriure un text narratiu a partir de la planificació prèvia.
 • Revisar el text escrit.

Feu les preguntes inicials per introduir el tema del taller: la narració. A més, us serviran per conèixer els hàbits i els gustos lectors de l’alumnat i per posar-los en comú amb la resta de la classe.

Activitat 1. Si ho trobeu oportú, abans de resoldre l’activitat repasseu entre tots les característiques de cada tipologia textual a partir de l’enllaç que hi ha en l’apartat “+ recursos”.

Activitat 2. Demaneu als alumnes que tornin a llegir la narració i vagin subratllant la informació necessària per contestar les preguntes dels dos primers punts de l’activitat. El darrer punt de l’activitat pot ser una bona oportunitat per conèixer millor els gustos lectors i les motivacions de l’alumnat.

Analitzeu una mica més els textos a partir de preguntes com aquestes: On té lloc la història? Quant de temps passa des de l’inici de la història fins al final? A quina època està ambientada la història?

Activitat 5. Una vegada resolta l’activitat, demaneu als alumnes que posin en comú les seves respostes per parelles i que les justifiquin.

Activitat 6. Per seguir treballant els accents diacrítics, escriviu entre tots a la pissarra una frase amb cada una de les paraules del quadre informatiu, de manera que els quedi clara la diferència de significat entre un mot i l’altre.

Per treballar l’accent gràfic, podeu fer les activitats interactives Practiquem: l'accent gràfic (I) i Practiquem: l'accent gràfic (II) que hi ha en l’apartat d'Atenció a la diversitat. També podeu consultar l’apartat 4 dels Conceptes clau per fer un breu repàs teòric de les normes ortogràfiques.

Activitat 8. Llegiu-los la definició de la nota “RECORDA!” i proposeu-los que es basin en el que han escrit en el guió preparatori. En acabar, podeu demanar als alumnes que s’intercanviïn les narracions que han escrit i les llegeixin.

Si voleu continuar treballant la narració, podeu jugar a inventar històries. Demaneu als alumnes que portin tres imatges de casa: una d’una persona o animal, una d’un paisatge i una altra de temàtica lliure. A continuació, feu tres piles, una per a cada tipus d’imatge, i barregeu les imatges de cada pila. Cada nen ha d’agafar una imatge de cada pila i escriure una narració breu que estigui relacionada amb les imatges que li han tocat. D’aquesta manera, treballareu la imaginació dels alumnes d’una manera lúdica, alhora que reforçareu el que han après en aquest taller.

En l'apartat "+ recursos" també trobareu una proposta per treballar més activitats competencials.

En l'apartat d'Atenció a la diversitat trobareu diferents propostes d'activitats per reforçar, repassar o ampliar els continguts d'expressió escrita i del coneixement de la llengua (l'accentuació).

Enllaços
Tipologia textual

Quadre resum de les característiques de les diferents tipologies textuals.

Atenció a la diversitat

Per acompanyar i repassar

Analitzem: Que bé! Un dia a l’aire lliure

Activitat per analitzar l’estructura de la narració.

Ens preparem i escrivim: La narració

Activitat per treballar l’escriptura d’una narració.

Practiquem: l’accent gràfic (I)

Activitat interactiva per treballar l’accentuació.

Practiquem: l’accent gràfic (II)

Activitat interactiva per treballar l’accentuació.

Per anar més enllà

Analitzem: El text narratiu. Característiques

Identificació del text narratiu.

Ens preparem i escrivim. La narració. Que bé! Un dia a l’aire lliure

Activitat per consolidar l’escriptura de la narració.

Practiquem: Accentuem paraules (I)

Activitat interactiva per completar paraules amb la vocal corresponent i accentuar-les si cal.

Practiquem: Accentuem paraules (II)

Activitat interactiva per completar paraules amb la vocal accentuada corresponent.

Solucions