Raonament i prova

Resolució de problemes

Connexions

Comunicació i representació

Avaluació

En aquesta secció trobareu els dos sistemes d’avaluació que podeu fer servir en aquest projecte:

El programa AVALUA senzillament, per treballar en línia, amb vídeos tutorials dins de l’aplicatiu mateix.

Les rúbriques d’avaluació i el document de registre, per treballar en local. Disposeu de la GUIA D'ÚS amb orientacions sobre com fer servir aquestes eines.

avalua

Registre d'avaluació

Descarrega

Programació

Tot tallers està programat segons les dimensions de l’àmbit. Cada taller centra el treball en una dimensió. En aquesta secció trobareu els continguts de cada taller i la proposta d’itinerari que us suggerim. Podeu reordenar-los segons les vostres necessitats perquè disposeu del document de programació en obert.

Programació (en pdf)

Descarrega

Programació (en word). Mostra

Descarrega

Crèdits

Aquesta guia interactiva ha estat concebuda i elaborada per l’equip pedagògic i editorial de Text-laGalera:

Autoria i edició: Eduard Martorell Coordinació digital: Montserrat Estévez Coordinació pedagògica: Anna Canals Direcció: Xavier Carrasco

Disseny i desenvolupament digital: Basetis

Correcció: M. Mercè Estévez Col·laboració en període de formació: Marta Busquets, Bru Rovira

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra resta rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei. L'editor faculta el CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) perquè pugui autoritzar-ne la fotocòpia o l'escanejat d'algun fragment a les persones que hi estiguin interessades.