Per què aquest projecte?

El projecte DESCOBRIM LA NOSTRA ESCOLA ens convida a investigar què és i com és l'escola: qui trobem a l'escola (com hi interactuem), per què hi anem, com vivim/sentim l'escola, què hi fem, què n'esperem...

Entendrem que l'escola no és un edifici, sinó un entorn d'aprenentatge, una comunitat, on podem tenir experiències diferents de les que tenim a casa o en l'àmbit extraescolar. I que aprenem sols, però també amb l'ajut dels nens i nenes que ens envolten i dels adults que ens acompanyen. El fet de conèixer bé tant la nostra escola com altres escoles diferents del món ens ajudarà a arribar a aquestes conclusions.

Tot comença amb la visita d'un exalumne... El nostre repte serà aquest: Com li explicarem com és l'escola ara?

Programació i orientacions generals

Programació

Orientacions generals
 • El projecte sorgeix de la necessitat i del plantejament d'un repte i acaba amb la seva resolució. En la fase COMENCEM, ens sorgirà la necessitat d'explicar a un exalumne com és la nostra escola. Comprendrem el repte, ens organitzarem i planificarem com el podem resoldre. Després, INVESTIGAREM diferents aspectes de la nostra escola i també d'altres escoles del món i, entre tots, deduirem quins són els aspectes més importants que defineixen la nostra escola. Serà el moment d'acordar la manera de plasmar tot això i de traslladar-ho a l'exalumne: farem una representació plàstica de les persones que fan l'escola i també una presentació que reculli tot el que hem investigat. Així ACABAREM, amb la síntesi i la transferència de tot el que hem après.
 • El projecte està pensat per treballar durant un mes aproximadament i es proposen nou activitats amb diferents subactivitats i propostes. Aquestes, però, es poden allargar més o menys en el temps en funció de la seva personalització i de l'interès i la motivació del grup classe.
 • Per dur a terme el projecte, cal tenir en compte la col·laboració de les famílies. Les famílies ens ajuden aportant informació, objectes i material relacionat amb el pas del temps i contestant les preguntes que prepararan els alumnes en algunes de les activitats.
 • El projecte conté:
  • Material i recursos per al mestre (guia i recursos digitals).
  • Material col·lectiu.
  • Material per a l'alumne.
Els nens i les nenes han de comprendre que...
 • L'escola és un lloc per aprendre amb altres (on tothom aporta) i en el qual és possible explorar allò que ens encurioseix i acabar donant-hi resposta.
 • L'escola acull els propis interessos i en potencia de nous.
 • L'escola facilita l'organització del coneixement que s'adquireix dins i fora de l'escola.
 • L'escola és més que un lloc físic i la conformen els seus membres, que constitueixen una comunitat d'aprenentatge.
 • Cada escola és diferent de les altres i va canviant amb el temps per fer la seva funció segons on està situada i segons com són els mestres i els nens i les nenes que hi van.
Comencem. El repte

Preparem la visita d'un exalumne o d'una persona gran que els nens identifiquin que ja fa molt temps que no va a l'escola.

Aquesta persona ens explicarà que l'escola ha canviat molt des que ell o ella hi anava. Ens portarà objectes i fotografies i ens explicarà anècdotes de com era l'escola temps enrere. Nosaltres ens comprometrem a explicar-li com és l'escola ara, la nostra escola. Ens preguntarem:
Què hi fem, a l'escola? Com treballem? Quines persones hi ha amb nosaltres? Com són els espais de l'escola? Totes les escoles són iguals? Quines coses han canviat respecte de les escoles d'abans? Què li volem mostrar, al nostre visitant? Com ho farem?...

Aquesta fase inicial consta de dues activitats amb diferents subactivitats. Plantejarem el repte, el comprendrem i planificarem què hem de fer: què sabem i què volem saber, per on començarem a investigar, com ho farem...

Tenim propostes per treballar amb diferents suports i de forma cooperativa, en grup (conversa, joc, exposició i manipulació d'etiquetes i fotografies) i, també, de forma individual.

Cada alumne pot incloure en la seva carpeta d'aprenentatge els diferents materials (evidències d'aprenentatge) que anem elaborant: fitxes, dibuixos, imatges...

Investiguem

Per "resoldre" el repte, investigarem i farem activitats dirigides a descobrir aspectes de l'escola que no coneixem bé i, també, aprendrem tècniques per representar i per presentar tot el que hem descobert i après.

Què investigarem? Com ho farem? Entrevistarem les persones que treballen a l'escola i explorarem els diferents espais, investigarem el nom de l'escola, farem una enquesta a les famílies per conèixer els motius de la tria de l'escola, situarem l'escola en un plànol i observarem què hi ha a l'entorn, ens fixarem en els camins per anar a l'escola, descobrirem altres escoles i les compararem amb la nostra per destriar què és el que totes tenen en comú.
Durant la cerca ens sorgiran també moltes preguntes, interessos, necessitats, que anirem afegint a la nostra investigació.

Al llarg de les cinc activitats aprendrem conceptes i maneres de treballar, entre tots, en grup i per parelles. Farem servir rutines de pensament i estructures cooperatives i resoldrem activitats que ens faran conscients del propi procés d'aprenentatge.

Acabem. El producte final

En aquesta fase de l'itinerari farem una síntesi de tot allò que hem après i elaborarem un producte que doni resposta al repte plantejat.

En les dues activitats d'aquesta fase farem, per una banda, una representació plàstica del que és per a nosaltres l'escola i, per l'altra, prepararem i farem la presentació per a l'exalumne (amb el format que haurem decidit), que recollirà tot el que haurem investigat.

Si no s'ha fet durant la investigació, el final del projecte pot ser el moment d'elaborar el lapbook individual de cada alumne, amb una síntesi del més representatiu del projecte o només d'una part, la que a l'alumne li hagi semblat més interessant i significativa.

Material recomanat

COM FEM SERVIR ELS MATERIALS?

Per treballar durant el projecte, disposem de diferents tipus de materials editats, en diferents suports, però, per aconseguir personalitzar i fer nostre el projecte, segurament haurem de fer servir altres materials relacionats amb la pròpia experiència dels alumnes o bé materials estretament vinculats amb el que es treballi en cada moment a l'aula.

El projecte DESCOBRIM LA NOSTRA ESCOLA ens convida a investigar què és i com és l'escola: qui trobem a l'escola (com hi interactuem), per què hi anem, com vivim/sentim l'escola, què hi fem, què n'esperem...

Entendrem que l'escola no és un edifici, sinó un entorn d'aprenentatge, una comunitat, on podem tenir experiències diferents de les que tenim a casa o en l'àmbit extraescolar. I que aprenem sols, però també amb l'ajut dels nens i nenes que ens envolten i dels adults que ens acompanyen. El fet de conèixer bé tant la nostra escola com altres escoles diferents del món ens ajudarà a arribar a aquestes conclusions.

Tot comença amb la visita d'un exalumne... El nostre repte serà aquest: Com li explicarem com és l'escola ara?

Programació

Orientacions generals
 • El projecte sorgeix de la necessitat i del plantejament d'un repte i acaba amb la seva resolució. En la fase COMENCEM, ens sorgirà la necessitat d'explicar a un exalumne com és la nostra escola. Comprendrem el repte, ens organitzarem i planificarem com el podem resoldre. Després, INVESTIGAREM diferents aspectes de la nostra escola i també d'altres escoles del món i, entre tots, deduirem quins són els aspectes més importants que defineixen la nostra escola. Serà el moment d'acordar la manera de plasmar tot això i de traslladar-ho a l'exalumne: farem una representació plàstica de les persones que fan l'escola i també una presentació que reculli tot el que hem investigat. Així ACABAREM, amb la síntesi i la transferència de tot el que hem après.
 • El projecte està pensat per treballar durant un mes aproximadament i es proposen nou activitats amb diferents subactivitats i propostes. Aquestes, però, es poden allargar més o menys en el temps en funció de la seva personalització i de l'interès i la motivació del grup classe.
 • Per dur a terme el projecte, cal tenir en compte la col·laboració de les famílies. Les famílies ens ajuden aportant informació, objectes i material relacionat amb el pas del temps i contestant les preguntes que prepararan els alumnes en algunes de les activitats.
 • El projecte conté:
  • Material i recursos per al mestre (guia i recursos digitals).
  • Material col·lectiu.
  • Material per a l'alumne.
Els nens i les nenes han de comprendre que...
 • L'escola és un lloc per aprendre amb altres (on tothom aporta) i en el qual és possible explorar allò que ens encurioseix i acabar donant-hi resposta.
 • L'escola acull els propis interessos i en potencia de nous.
 • L'escola facilita l'organització del coneixement que s'adquireix dins i fora de l'escola.
 • L'escola és més que un lloc físic i la conformen els seus membres, que constitueixen una comunitat d'aprenentatge.
 • Cada escola és diferent de les altres i va canviant amb el temps per fer la seva funció segons on està situada i segons com són els mestres i els nens i les nenes que hi van.
Comencem. El repte

Preparem la visita d'un exalumne o d'una persona gran que els nens identifiquin que ja fa molt temps que no va a l'escola.

Aquesta persona ens explicarà que l'escola ha canviat molt des que ell o ella hi anava. Ens portarà objectes i fotografies i ens explicarà anècdotes de com era l'escola temps enrere. Nosaltres ens comprometrem a explicar-li com és l'escola ara, la nostra escola. Ens preguntarem:
Què hi fem, a l'escola? Com treballem? Quines persones hi ha amb nosaltres? Com són els espais de l'escola? Totes les escoles són iguals? Quines coses han canviat respecte de les escoles d'abans? Què li volem mostrar, al nostre visitant? Com ho farem?...

Aquesta fase inicial consta de dues activitats amb diferents subactivitats. Plantejarem el repte, el comprendrem i planificarem què hem de fer: què sabem i què volem saber, per on començarem a investigar, com ho farem...

Tenim propostes per treballar amb diferents suports i de forma cooperativa, en grup (conversa, joc, exposició i manipulació d'etiquetes i fotografies) i, també, de forma individual.

Cada alumne pot incloure en la seva carpeta d'aprenentatge els diferents materials (evidències d'aprenentatge) que anem elaborant: fitxes, dibuixos, imatges...

Investiguem

Per "resoldre" el repte, investigarem i farem activitats dirigides a descobrir aspectes de l'escola que no coneixem bé i, també, aprendrem tècniques per representar i per presentar tot el que hem descobert i après.

Què investigarem? Com ho farem? Entrevistarem les persones que treballen a l'escola i explorarem els diferents espais, investigarem el nom de l'escola, farem una enquesta a les famílies per conèixer els motius de la tria de l'escola, situarem l'escola en un plànol i observarem què hi ha a l'entorn, ens fixarem en els camins per anar a l'escola, descobrirem altres escoles i les compararem amb la nostra per destriar què és el que totes tenen en comú.
Durant la cerca ens sorgiran també moltes preguntes, interessos, necessitats, que anirem afegint a la nostra investigació.

Al llarg de les cinc activitats aprendrem conceptes i maneres de treballar, entre tots, en grup i per parelles. Farem servir rutines de pensament i estructures cooperatives i resoldrem activitats que ens faran conscients del propi procés d'aprenentatge.

Acabem. El producte final

En aquesta fase de l'itinerari farem una síntesi de tot allò que hem après i elaborarem un producte que doni resposta al repte plantejat.

En les dues activitats d'aquesta fase farem, per una banda, una representació plàstica del que és per a nosaltres l'escola i, per l'altra, prepararem i farem la presentació per a l'exalumne (amb el format que haurem decidit), que recollirà tot el que haurem investigat.

Si no s'ha fet durant la investigació, el final del projecte pot ser el moment d'elaborar el lapbook individual de cada alumne, amb una síntesi del més representatiu del projecte o només d'una part, la que a l'alumne li hagi semblat més interessant i significativa.

COM FEM SERVIR ELS MATERIALS?

Per treballar durant el projecte, disposem de diferents tipus de materials editats, en diferents suports, però, per aconseguir personalitzar i fer nostre el projecte, segurament haurem de fer servir altres materials relacionats amb la pròpia experiència dels alumnes o bé materials estretament vinculats amb el que es treballi en cada moment a l'aula.

Aquest projecte ha estat concebut i elaborat per l'equip pedagògic i editorial de Text-laGalera:

Autoria: Núria Gonzàlez, Anna Canyelles

DISSENY: CASS

Maquetació: Montserrat Estévez

Coordinació del projecte: Àngels Farré

Coordinació pedagògica: Anna Canals

Direcció: Xavier Carrasco

Redacció i edició: Àngels Farré

Il·lustracions: Roger Zanni

Fotografies: Dreamstime, Fotolia, Istockphoto, Pixabay

Disseny digital: Carles Marsal

Correcció: M. Mercè Estévez

Desenvolupament Guia digital: Basetis

Aquest projecte ha estat elaborat per l'equip pedagògic i editorial de Text-LaGalera a partir dels materials ideats per Fundació Jesuïtes Educació.

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra resta rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei. L'editor faculta el CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) perquè pugui autoritzar-ne la fotocòpia o l'escanejat d'algun fragment a les persones que hi estiguin interessades.