De "terra a la vista" a "salvem la Terra"

Un youtuber famós s'ha posat en contacte amb nosaltres perquè l'ajudem a documentar el guió de la pel·lícula històrica que li han encarregat escriure. Quin repte! Com ens ho farem?

Aquest projecte ha estat concebut i elaborat per l'equip pedagògic i editorial de Text-laGalera:

Autoria i coordinació del projecte: Silvia Ruiz

DISSENY: CASS

Maquetació: Montserrat Estévez

Coordinació pedagògica: Anna Canals

Direcció: Xavier Carrasco

Edició: Meritxell Armengol

Il·lustracions: Roger Zanni

Fotografies: Adobe Stock, Pixabay, Wikimedia Commons

Disseny digital: Carles Marsal

Correcció: M. Mercè Estévez

Desenvolupament Guia digital: Basetis

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra resta rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei. L'editor faculta el CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) perquè pugui autoritzar-ne la fotocòpia o l'escanejat d'algun fragment a les persones que hi estiguin interessades.